091 608 6688

Nhận bảng giá

       091 608 6688 Bảng giá Bảng giá
 

Chính Sách Bán Hàng

CHÍNH SÁCH QUÀ TẶNG THÁNG 10

 • Căn hộ 2PN: Tặng gói nội thất 55 triệu

 • Căn hộ 1PN: Tặng gói nội thất 35 triệu

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN THEO VỐN TỰ CÓ THEO TIẾN ĐỘ THÔNG THƯỜNG

 • Khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường chia làm 7 đợt được chiết khấu 2.0% GTCH.

CHÍNH SÁCH VAY VỐN NGÂN HÀNG – ĐỘT PHÁ “MUA NHÀ TRẢ GÓP”

 • TH1: Vay ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT và tự trả lãi ngay khi ký HĐMB được chiết khấu 7%
 • TH2: Hộ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị căn hộ trong 12 tháng không muộn hơn 31/08/2020 (* Ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất)

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN SỚM BẰNG VỐN TỰ CÓ

 • KH Việt Nam thanh toán sớm trước hạn bằng vốn tự có trong 15 ngày ký HĐMB được chiết khấu 7%.
 • KH ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán bằng vốn tự có trước hạn sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày trước hạn.

CHÍNH SÁCH VAY VỐN NGÂN HÀNG – ĐỘT PHÁ “MUA NHÀ TRẢ GÓP”

 • TH1: Vay ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT và tự trả lãi ngay khi ký HĐMB được chiết khấu 9.5%
 • TH2: Hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị căn hộ đến 31/03/2021 (* Ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất)

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN SỚM BẰNG VỐN TỰ CÓ

 • KH Việt Nam thanh toán sớm trước hạn bằng vốn tự có trong 15 ngày ký HĐMB được chiết khấu 9.5%.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN THEO VỐN TỰ CÓ THEO TIẾN ĐỘ THÔNG THƯỜNG

 • KH ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán bằng vốn tự có trước hạn sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày trước hạn.

CHÍNH SÁCH VAY VỐN NGÂN HÀNG – ĐỘT PHÁ “MUA NHÀ TRẢ GÓP”

 • TH1: Vay ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT và tự trả lãi ngay khi ký HĐMB được chiết khấu 11%
 • TH2: Hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị căn hộ đến 30/06/2021 (* Ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất)

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN SỚM BẰNG VỐN TỰ CÓ

 • KH Việt Nam thanh toán sớm trước hạn bằng vốn tự có trong 15 ngày ký HĐMB được chiết khấu 11%.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN THEO VỐN TỰ CÓ THEO TIẾN ĐỘ THÔNG THƯỜNG

 • KH ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán bằng vốn tự có trước hạn sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày trước hạn.
CS Shapphire 2

CHÍNH SÁCH QUÀ TẶNG THÁNG 10

 • Căn hộ 2PN: Tặng gói nội thất 55 triệu

 • Căn hộ 1PN: Tặng gói nội thất 35 triệu

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN THEO VỐN TỰ CÓ THEO TIẾN ĐỘ THÔNG THƯỜNG

 • Khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường chia làm 7 đợt được chiết khấu 2.0% GTCH.

CHÍNH SÁCH VAY VỐN NGÂN HÀNG – ĐỘT PHÁ “MUA NHÀ TRẢ GÓP”

 • TH1: Vay ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT và tự trả lãi ngay khi ký HĐMB được chiết khấu 7%
 • TH2: Hộ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị căn hộ trong 12 tháng không muộn hơn 31/08/2020 (* Ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất)

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN SỚM BẰNG VỐN TỰ CÓ

 • KH Việt Nam thanh toán sớm trước hạn bằng vốn tự có trong 15 ngày ký HĐMB được chiết khấu 7%.
 • KH ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán bằng vốn tự có trước hạn sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày trước hạn.
CS Shapphire 1

CHÍNH SÁCH VAY VỐN NGÂN HÀNG – ĐỘT PHÁ “MUA NHÀ TRẢ GÓP”

 • TH1: Vay ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT và tự trả lãi ngay khi ký HĐMB được chiết khấu 9.5%
 • TH2: Hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị căn hộ đến 31/03/2021 (* Ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất)

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN SỚM BẰNG VỐN TỰ CÓ

 • KH Việt Nam thanh toán sớm trước hạn bằng vốn tự có trong 15 ngày ký HĐMB được chiết khấu 9.5%.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN THEO VỐN TỰ CÓ THEO TIẾN ĐỘ THÔNG THƯỜNG

 • KH ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán bằng vốn tự có trước hạn sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày trước hạn.
CS Khu Ruby 1

CHÍNH SÁCH VAY VỐN NGÂN HÀNG – ĐỘT PHÁ “MUA NHÀ TRẢ GÓP”

 • TH1: Vay ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT và tự trả lãi ngay khi ký HĐMB được chiết khấu 11%
 • TH2: Hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị căn hộ đến 30/06/2021 (* Ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất)

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN SỚM BẰNG VỐN TỰ CÓ

 • KH Việt Nam thanh toán sớm trước hạn bằng vốn tự có trong 15 ngày ký HĐMB được chiết khấu 11%.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN THEO VỐN TỰ CÓ THEO TIẾN ĐỘ THÔNG THƯỜNG

 • KH ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán bằng vốn tự có trước hạn sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày trước hạn.

091 608 6688

Bảng giá Nhận bảng giá

       0916086688 Bảng giá Bảng giá